iWeekend: links om te lezen

Er wordt veel gepraat en geschreven over de ROI (Return on investment) van social media. De discussie gaat voornameljk over de investering aan tijd afgezet tegen het rendement van sociale media. Ik krijg regelmatig artikelen toegestuurd met koppen als ‘Sociale web nog lang geen geldbron’.

Vanochtend las ik: ‘De ROI van fouten en social media‘ dat de relatie van social media en ‘error management’ bespreekt. Het artikel van Bram Koster gaat in op ‘error management’ cases als de vliegramp op Tenerife en het Oogziekenhuis in Rotterdam. Het oogziekenhuis wordt genoemd als voorbeeld van goed error management door een open foutencultuur te omhelzen.

Een open foutencultuur draagt bij tot betere resultaten, niet alleen financiële. In een dergelijke cultuur worden fouten niet verzwegen, maar juist zo veel mogelijk besproken. Bedrijven met een open foutencultuur zullen social media benutten om fouten op te sporen en om te zetten in winst, waarbij je de term winst ruim moet zien. Ik denk dat de indirecte ROI van reputatiemangement met gebruik van social media zeer waardevol kan zijn.

Ondertussen komen er al aardige tools op de markt om de directe ROI van social media te meten, zoals deze van SWIX. Het wachten is op de eerste Nederlandse versie.

Tot slot een totaal ongerelateerde, maar nuttige link voor het zaterdagontbijt: EggWatchers

Prettig weekend!